Guvernul Romaniei
Romania
Uniunea Europoeana
Primaria Intorsura Buzaului
Orasul de la poalele Ciucasului
Primaria Intorsura Buzaului
 
Contact
Home

Primaria
Conducere
Directii si servicii
Organigrama
Stare civila

Consiliul local
Acte cu caracter normativ
Comisii de specialitate
Consilieri
Convocator
Hotarari cu caracter normativ
Hotarari de consiliu
Procese verbale

Utile
Formulare utile

SIS-II
HOTARARI DE CONSILIU

68 Hotarare privind modificarea Planului de ocupare al functiilor Publice 2015 - / - Emisa in anul 2015
67 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - / - Emisa in anul 2015
66 hotarare privind dezmembrare teren cf 24393 langa salubritate - / - Emisa in anul 2015
65 hotarare privind aprobarea Listei de prioritati locuinte ANL - / - Emisa in anul 2015
64 hotarare privind includerea unităţii administrativ teritoriale Oraşul Întorsura Buzăului în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaţilor - / - Emisa in anul 2015
63 hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliul de admnistratie la scoli - / - Emisa in anul 2015
62 hotarare privind angajarea unui avocat SCRIDON MARTA - / - Emisa in anul 2015
Anexa nr 2 la HCL nr 61 2015 privind aprobarea statului de functii la 01_09_2015 - / - Emisa in anul 2015
Anexa nr 1 la HCL nr 61 2015 privind aprobarea organigramei consiliu local INTORSURA BUZAULUI 2015 - / - Emisa in anul 2015
61 hotarare aprobare aprobarea Organigramei și a statului de funcții al Serviciilor Publice Locale ale Consililui Local al orașului Intorsura Buzăului - / - Emisa in anul 2015
60 hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 2015 - / - Emisa in anul 2015
59 hotarare privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local in comisia de evaluare si asigurarea calitatii 2015 - / - Emisa in anul 2015
58 hotarare privind mandatarea reprezentantului UAT Oras Intorsura Buzaului Dragus Ovidiu AGA Gospodarie Comunala Sf Ghe SA - / - Emisa in anul 2015
57 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - / - Emisa in anul 2015
56 hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si indicatorilor economici la obiectivul de investitii Reabilitare, amenajare spatii verzi zona Hanului - / - Emisa in anul 2015
55 hotarare privind mandatarea reprezentantului UAT Oras Intorsura Buzaului Dragus Ovidiu AGA Gospodarie Comunala Sf Ghe SA - / - Emisa in anul 2015
54 hotararea privind aprobarea proiectului tehnic si indicatorilor economici la obiectivul de investitii Reabilitare sistem IT - / - Emisa in anul 2015
53 hotarare privind inchiderea contului de executie bugetara pe anul 2015 - / - Emisa in anul 2015
52 hotarare privind Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Buzaul Ardelean pentru anul 2015 - / - Emisa in anul 2015
51 hotarare modificare HCL nr 37 din 2015 privind aprobarea pretului si cantitate de masa lemnoasa petru vanzare persoane fizice si juridice - / - Emisa in anul 2015
50 hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind extindere retea apa Aviatorului - / - Emisa in anul 2015
48 hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 2015 - / - Emisa in anul 2015
47 hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si AP prin CNI amplasament SALA DE SPORT - / - Emisa in anul 2015
46 hotarare privind mandatarea reprezentantului UAT Oras Intorsura Buzaului Dragus Ovidiu AGA Gospodarie Comunala Sf Ghe SA - / - Emisa in anul 2015
45 hotarâre privind mandatarea Primarului in ADI AQACOV - / - Emisa in anul 2015
44 hotare privind aprobarea Plan de ocupare al functiilor Publice - / - Emisa in anul 2015
43 hotarare privind aprobarea bilantului contabil si raportul administratorilor la Societatea Termo Intorsura - / - Emisa in anul 2015
42 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - / - Emisa in anul 2015
41 hotarare privind finantarea nerambursabila proiecte culturale din bugetul local a unor asociatii 2015 - / - Emisa in anul 2015
40 hotarare privind rectificarea bugetetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 2015 Rectificarea nr.2 - / - Emisa in anul 2015
39 hotarare privind modificarea HCL nr_ 20 din 2015 privind aprobarea Actului Aditional la contractul de administrare cu Ocolul Silvic Buzaul Ardelean - / - Emisa in anul 2015
38 hotarare privind constiturea fondului de accesibilizare a padurilor - / - Emisa in anul 2015
37 aprobare pret si cantitate masa lemnoasa petru vanzare persoane fizice si juridice - / - Emisa in anul 2015
Anexele 2 5 la HCL nr 37 din 2015 privind aprobarea preturilor pentru masa lemnoasa - / - Emisa in anul 2015
36 hotarare privind majorarea capitalului social la SC TERMO INTORSURA SRL - / - Emisa in anul 2015
35 hotarare privind aprobarea rezultatatelor inventarierii anuale pentru anul 2014 - / - Emisa in anul 2015
34 hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 2015 (rectificarea nr.1) - / - Emisa in anul 2015
33 hotarare_privind_inchiderea_contului_de_executie___bugetara_pe_trim_I - / - Emisa in anul 2015
32 hotarare privind delegarea de gestiune energie termica catre Termo Intorsura Buzaului - / - Emisa in anul 2015
31 hotarare privind aprobarea PAAR 2015 Intorsura Buzaului - / - Emisa in anul 2015
30 hotarare privind aprobarea planului de lucrari pentru anul 2015 VMG 416 - / - Emisa in anul 2015
29 hotarare privind mandatarea reprezentantului UAT sa voteze in sedinta AGA la SC Gospodarie Comunala Sfantu Gheorghe - / - Emisa in anul 2015
28 hotarare privind aprobarea arealului geografic UAT Intorsura Buzaului Reabilitare sistem centralizat de incalzire cu biomasa - / - Emisa in anul 2015
27 hotarare privin aprobarea Studiului de fezabilitate privind Reabilitarea Sistem Centralizat de incalzire cu biomasa - / - Emisa in anul 2015
26 hotarare si Expunere de Motive ROSENC iluminat public - / - Emisa in anul 2015
25 hotarare cu privire la aprobarea tarifelor la SC Termo Intorsura SRL - / - Emisa in anul 2015
24 hotarare privind aprobarea Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu energie termica - / - Emisa in anul 2015
23 hotarare privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinte 1T pentru Platon Stefania - / - Emisa in anul 2015
22 hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru locuintele sociale - / - Emisa in anul 2015
21 hotarare cu privire la depunerea si selectia proiectelor finantate din bugetul local 2015 - / - Emisa in anul 2015
404 rezultate(e) in 9 pagini
Informatii publice
Alegeri locale
Alegeri parlamentare
Alegeri prezidentiale
Buget - Bilant
Datorie publica
Declaratii de avere
Documente publice
Legea 52
Legea 544
Strategia anticoruptie
Strategia de dezvoltare
Taxe si impozite

Alte informatii
ANPC
Asezare geografica
Cosiliul Judetean Covasna
Evenimente
Guvernul Romaniei
Istoria orasului
Ministerul de finante
Tara Buzaielor
Turism

Diverse
Stirile primariei

1 utilizator(i) online
Google rating

Check PageRank
Primaria Intorsura Buzaului
Ultima actualizare: 11.05.2016
Copyright
JTI Advertising
© 2007-2014