Guvernul Romaniei
Romania
Uniunea Europoeana
Primaria Intorsura Buzaului
Orasul de la poalele Ciucasului
Primaria Intorsura Buzaului
 
Contact
Home

Primaria
Conducere
Directii si servicii
Organigrama
Stare civila

Consiliul local
Acte cu caracter normativ
Comisii de specialitate
Consilieri
Convocator
Hotarari cu caracter normativ
Hotarari de consiliu
Procese verbale

Utile
Formulare utile

SIS-II
HOTARARI DE CONSILIU

26 hotarare si Expunere de Motive ROSENC iluminat public - / - Emisa in anul 2015
25 hotarare cu privire la aprobarea tarifelor la SC Termo Intorsura SRL - / - Emisa in anul 2015
24 hotarare privind aprobarea Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu energie termica - / - Emisa in anul 2015
23 hotarare privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinte 1T pentru Platon Stefania - / - Emisa in anul 2015
22 hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru locuintele sociale - / - Emisa in anul 2015
21 hotarare cu privire la depunerea si selectia proiectelor finantate din bugetul local 2015 - / - Emisa in anul 2015
20 hotarare privind APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR 6 intre UAT INTORSURA BUZAULUI SI OCOLUL SILVIC BUZAUL ARDELEAN - / - Emisa in anul 2015
19 hotarare privind aprobarea participarii orasului Intorsura Buzaului la Programul de stimulare a inoirii parcului auto national - / - Emisa in anul 2015
18 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - / - Emisa in anul 2015
17 hotarare privind reincuderea terenului situat in orasul Intorsura Buzaului str Serei Bloc ANL - / - Emisa in anul 2015
16 hotarare aprobarea modificarea cotizatiei aferente orasului Intorsura Buzaului pentru anul 2015 - / - Emisa in anul 2015
15 hotarare privind aprobarea cofinantari proiect Extindere sisteme de apa apa uzata in localitatile Sfantu Ghe Tg Secuiesc Covasna si Intorsura Buzaului - / - Emisa in anul 2015
14 hotarare privind alipirea imobilelor Liceu Teoretic Mircea Eliade Intorsura Buzaului model - / - Emisa in anul 2015
13 hotarare privind transferul sumei 300.000 din sursa E in sursa A - / - Emisa in anul 2015
12 hotarare privind modificarea devizului la obiectivul de investitii modernizare strazi - / - Emisa in anul 2015
11 hotarare privind modificarea si completarea hcl indicatori pod de beton Camping - / - Emisa in anul 2015
10 hotarare privind modificarea HCL nr 41 din 2006 la obiectivul de investitii Apa canal sat Bradet (1) - / - Emisa in anul 2015
9 HOTARARE PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELOR CU NAVETA A CADRELOR DIDACTICE - / - Emisa in anul 2015
8 hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2015 - / - Emisa in anul 2015
7 hotarare privind inchiderea contului de executie bugetara pe anul 2014 - / - Emisa in anul 2015
6 hotarare privind aprobarea componentei Consiliului de Administratie a Ocolului Silvic - / - Emisa in anul 2015
5 hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2015 2016 - / - Emisa in anul 2015
4 hotarare privind transformarea unor posturi la la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu - / - Emisa in anul 2015
Anexa nr 8 la HCL nr 3_2015 declaratie regulament taxe speciale pentru anul fiscal 2015 - / - Emisa in anul 2015
Anexa nr 7 la HCL nr 3_2015 impozite si taxe locale ( regulament de aplicare taxe speciale) pentru anul fiscal 2015 - / - Emisa in anul 2015
Anexa nr 6 la HCL nr 3_2015 alte taxe locale pentru anul fiscal 2015 - / - Emisa in anul 2015
Anexele nr 2 5 la HCL nr 3_ 2015 privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2015 - / - Emisa in anul 2015
Anexa nr 1 la HCL nr 3_2015 privind impozite si taxe locale precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2015 - / - Emisa in anul 2015
3 hotarare pentru aprobarea taxelor locale ale orasului Intorsura Buzaului pentru anul fiscal 2015 - / - Emisa in anul 2015
2 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - / - Emisa in anul 2015
Anexa nr 2 la HCL nr 1_2015 privind aprobarea Indicatorilor tehnico economici aferenti din aglomerarea Intorsura Buzaului - / - Emisa in anul 2015
Anexa la hotararea 01 Studiu de fezabilitate - / - Emisa in anul 2015
01 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate Apa canal Intorsura Buzaului - / - Emisa in anul 2015
81 hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al bugetului local pentru anul 2014 nr.9 - / - Emisa in anul 2014
80 hotarare privind modificarea hotararii nr 64 privind aprobarea caietului de sarcini privind concesionarea serviciului de Energie termica prin gestiune delegata - / - Emisa in anul 2014
79 Hotarare privind aprobarea actului aditional nr2 contract de imprumut pentru UAT oras Intorsura Buzaului cu CEC BANK - / - Emisa in anul 2014
Anexa nr 1 la HCL nr 66 2014 privind delegarea serviciului termic - / - Emisa in anul 2014
Anexa nr 1 la HCL 65_2014 privind mandatarea reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Creditorilor pentru a vota planul de reorganizare SC Salubritatea IBSV SRL - / - Emisa in anul 2014
78 hotarare privind modificarea Hotararii CL nr 65 privind mandatarea reprezentantului UAT pentru a vota planul de reorganizare salubritate - / - Emisa in anul 2014
77 hotarare privind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor u00EEn UAT oras Intorsura Buzaului - / - Emisa in anul 2014
76 hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice din institutiile de invatamant pentru semestrul III al anului 2014 - / - Emisa in anul 2014
75 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - / - Emisa in anul 2014
74 hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic privind reabilitarea si Indicatorii tehnico economici pentru reabilitare consolidare si Extindere Camin Floroaia - / - Emisa in anul 2014
73 hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al bugetului local pentru anul 2014 nr.8 - / - Emisa in anul 2014
72 hotarare privind aprobarea esalonarii la plata obligatiilor fiscale exigibile - / - Emisa in anul 2014
71 hotarare privind aprobarea propunerilor de criterii sociale si punctajul pentru repartizarea locuintelor sociale - / - Emisa in anul 2014
70 hotarare privind desemnarea reprezentantului UAT Oras Int Buzaului in cadrul Consiliului de administratie la Ocolul Silvic Buzaul Ardelean - / - Emisa in anul 2014
69 hotarare privind aprobarea proiectului retelei scolare pentru anul scolar 2014 2015 - / - Emisa in anul 2014
68 hotarare privind instituirea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor - / - Emisa in anul 2014
67 hotarare privind incheierea contractului de asistenta juridica cu cabinet individual de avocatura - / - Emisa in anul 2014
360 rezultate(e) in 8 pagini
Informatii publice
Alegeri locale
Alegeri parlamentare
Alegeri prezidentiale
Buget - Bilant
Datorie publica
Declaratii de avere
Legea 52
Legea 544
Strategia anticoruptie
Strategia de dezvoltare
Taxe si impozite

Alte informatii
ANPC
Asezare geografica
Cosiliul Judetean Covasna
Evenimente
Guvernul Romaniei
Istoria orasului
Ministerul de finante
Tara Buzaielor
Turism

Diverse
Stirile primariei

1 utilizator(i) online
Google rating

Check PageRank
Primaria Intorsura Buzaului
Ultima actualizare: 28.11.2015
Copyright
JTI Advertising
© 2007-2014