Guvernul Romaniei
Romania
Uniunea Europoeana
Primaria Intorsura Buzaului
Orasul de la poalele Ciucasului
Primaria Intorsura Buzaului
 
Contact
Home

Primaria
Conducere
Directii si servicii
Organigrama
Stare civila

Consiliul local
Acte cu caracter normativ
Comisii de specialitate
Consilieri
Convocator
Hotarari cu caracter normativ
Hotarari de consiliu
Procese verbale

Utile
Formulare utile

SIS-II
HOTARARI DE CONSILIU

3 hotarare pentru aprobarea taxelor locale ale orasului Intorsura Buzaului pentru anul fiscal 2015 - / - Emisa in anul 2015
2 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - / - Emisa in anul 2015
Anexa nr 2 la HCL nr 1_2015 privind aprobarea Indicatorilor tehnico economici aferenti din aglomerarea Intorsura Buzaului - / - Emisa in anul 2015
Anexa la hotararea 01 Studiu de fezabilitate - / - Emisa in anul 2015
01 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate Apa canal Intorsura Buzaului - / - Emisa in anul 2015
81 hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al bugetului local pentru anul 2014 nr.9 - / - Emisa in anul 2014
80 hotarare privind modificarea hotararii nr 64 privind aprobarea caietului de sarcini privind concesionarea serviciului de Energie termica prin gestiune delegata - / - Emisa in anul 2014
79 Hotarare privind aprobarea actului aditional nr2 contract de imprumut pentru UAT oras Intorsura Buzaului cu CEC BANK - / - Emisa in anul 2014
Anexa nr 1 la HCL nr 66 2014 privind delegarea serviciului termic - / - Emisa in anul 2014
Anexa nr 1 la HCL 65_2014 privind mandatarea reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Creditorilor pentru a vota planul de reorganizare SC Salubritatea IBSV SRL - / - Emisa in anul 2014
78 hotarare privind modificarea Hotararii CL nr 65 privind mandatarea reprezentantului UAT pentru a vota planul de reorganizare salubritate - / - Emisa in anul 2014
77 hotarare privind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor u00EEn UAT oras Intorsura Buzaului - / - Emisa in anul 2014
76 hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice din institutiile de invatamant pentru semestrul III al anului 2014 - / - Emisa in anul 2014
75 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - / - Emisa in anul 2014
74 hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic privind reabilitarea si Indicatorii tehnico economici pentru reabilitare consolidare si Extindere Camin Floroaia - / - Emisa in anul 2014
73 hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al bugetului local pentru anul 2014 nr.8 - / - Emisa in anul 2014
72 hotarare privind aprobarea esalonarii la plata obligatiilor fiscale exigibile - / - Emisa in anul 2014
71 hotarare privind aprobarea propunerilor de criterii sociale si punctajul pentru repartizarea locuintelor sociale - / - Emisa in anul 2014
70 hotarare privind desemnarea reprezentantului UAT Oras Int Buzaului in cadrul Consiliului de administratie la Ocolul Silvic Buzaul Ardelean - / - Emisa in anul 2014
69 hotarare privind aprobarea proiectului retelei scolare pentru anul scolar 2014 2015 - / - Emisa in anul 2014
68 hotarare privind instituirea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor - / - Emisa in anul 2014
67 hotarare privind incheierea contractului de asistenta juridica cu cabinet individual de avocatura - / - Emisa in anul 2014
66 hotarare privind aprobarea contractului de delegare a serviciului de Energie termica prin gestiune directa la SC TERMO INTORSURA - / - Emisa in anul 2014
65 hotarare privind mandatarea reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Creditorilor IBSV Salubritate - / - Emisa in anul 2014
64 hotarare privind aprobarea Caietul de sarcini si a Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu energie termica - / - Emisa in anul 2014
63 hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al bugetului local pentru anul 2014 - / - Emisa in anul 2014
62 hotarare privind aprobarea contului de executieexecutie bugetara trim III 2014 - / - Emisa in anul 2014
61 HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND CONCESIONAREA SERVICIULUUI TERMIC - / - Emisa in anul 2014
60 hotarare privind rezilierea contractului de delegare a serviciului de energie termica - / - Emisa in anul 2014
59 hotarare privind mandatare reprezentant oras Intorsura Buzaului in ADI pentru modificarea statut ADI AQAACOV - / - Emisa in anul 2014
58 hotarare privind participarea la programul POS MEDIU SC Gospodarie Comunala Sfantu Gheorghe - / - Emisa in anul 2014
57 hotrare privind modificarea Hotu0103ru00E2rii Consiliului local u00CEntorsura Buzu0103ului nr.62 _2013 privind acordul Consiliului local al orau015Fului u0 - / - Emisa in anul 2014
56 hotarare privind aprobarea Strategiei de energie termica pentru 2014 2012 - / - Emisa in anul 2014
55 hotarare privind modificarea HCL nr.42 privind majorarea capitalului social la SC Gospodarie Comunala Sfantu Gheorghe - / - Emisa in anul 2014
54 hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al UAT Intorsura Buzaului a unui imobil _locuinta - / - Emisa in anul 2014
53 hotarare privind repartizarea unei locuinte de serviciu din blocul 7 str Ciucas pentru Banciu Marius - / - Emisa in anul 2014
52 hotarare privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinte 2T pentru Grigore Marius - / - Emisa in anul 2014
51 hotarare indreptare eroare materiala cuprinsa in HCL nr 47 din 2014 - / - Emisa in anul 2014
50 hotarare privind incheierea contractului de asistenta juridica cu cabinet individual de avocatura - / - Emisa in anul 2014
49 hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - / - Emisa in anul 2014
48 hotarare privind transformarea unor posturi din aparatul de specialitate al primarului - / - Emisa in anul 2014
47 hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in cadrul consiliilor de admnistratie la scoli - / - Emisa in anul 2014
46 hotarare privind desemnarea reprezentantilor al consiliului local in cadrul comisiilor de evaluare si asigurarea calitatii - / - Emisa in anul 2014
ANEXA NR 1 LA HCL NR 45_2014 DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT ALE PROFESORILOR - / - Emisa in anul 2014
45 HOTARARE PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELOR CU NAVETA A CADRELOR DIDACTICE - / - Emisa in anul 2014
44 hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al bugetului local pentru anul 2014 - / - Emisa in anul 2014
Dispozitie nr_254_2014 Rectificarea bugetului local pe anul 2014 (5) (1) - / - Emisa in anul 2014
43 hotarare privind ratificarea Dispozitiei pimarului privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli nr 5 - / - Emisa in anul 2014
42 hotarare prinid trecerea din domeniul public in domeniul privat mijloace fixe (4) (1) - / - Emisa in anul 2014
41 hotarare privind modificarea Actului constitutiv al SC Salubritate IBSV - / - Emisa in anul 2014
332 rezultate(e) in 7 pagini
Informatii publice
Alegeri locale
Alegeri parlamentare
Alegeri prezidentiale
Buget - Bilant
Datorie publica
Declaratii de avere
Legea 52
Legea 544
Strategia anticoruptie
Strategia de dezvoltare
Taxe si impozite

Alte informatii
ANPC
Asezare geografica
Cosiliul Judetean Covasna
Evenimente
Guvernul Romaniei
Istoria orasului
Ministerul de finante
Tara Buzaielor
Turism

Diverse
Stirile primariei

1 utilizator(i) online
Google rating

Check PageRank
Primaria Intorsura Buzaului
Ultima actualizare: 25.08.2015
Copyright
JTI Advertising
© 2007-2014